Sådan bliver du medlem

Pga. en stor arbejdsmængde har bestyrelsen besluttet midlertidigt at lukke for tilgang af nye medlemmer fra d. 1. juli 2017. (Vi gør opmærksom på at bestyrelsens arbejde er frivilligt)

Som medlemmer kan optages ansatte på Aarhus Universitet eller personer med Aarhus Universitet som fast arbejdssted. Medlemmerne skal have en ansættelsesperiode på mindst 6 måneder. Desuden kan ægtefæller/samlevere optages som medlemmer, forudsat at den ansatte er medlem. Som medlemmer kan derudover optages medlemmer af Nestor. Timelønnede kan ikke optages som medlemmer. 
Beslutter du dig for at blive medlem, bør du læse vedtægterne, og derefter printe indmeldelsesformularen ud, udfylde den og sende den til sekretæren.

Nye medlemmer optages d. 1. i hver måned, når indmeldelsesformularen er modtaget før d.15. i den foregående måned - dog undtaget juli og december måned, hvor der må påregnes længere ekspeditionstid.

Hvis du er ansat anvendes dit AU-kort som adgangskort til centret. Medlemmer jf. §4, stk. 3 vil få tilsendt et adgangskort. For ægtefælles/samlevers vedkommende sendes kortet til den ansatte ægtefælles arbejdssted.

 
Medlemskab koster 75 DKK/måned. Beløbet trækkes via lønnen for ansatte.
Øvrige medlemmer betaler kr. 900,- en gang årligt.

INDMELDELSESFORMULARER (er ikke aktive p.t. pga stop for nye medlemmer):

Ægtefælle/Nestormedlemmer/ Ansatte på sektioner, der endnu ikke er omfattet af AU’s lønsystem samt universitetstilknyttede institutioner.

Kontingentbetaling for 2018 (for de der ikke betaler via løn):

 

Pris for 12 måneder: 900,00 DKK
Konto: 3283-3617073986
Tekst: Fulde navn, mobilnummer samt fødselsdato og år (også via netbank)

Senest d. 31. januar 2018