Ordensregler og "Værd at vide"


ORDENSREGLER
 

 • Kun medlemmer har adgang til Motionscentret.

 • Børn har ikke adgang til Motionscentret.

 • Adgangskort skal forevises på forlangende.

 • Salen udlånes ikke til private formål/arrangementer.

 • Salen kan reserveres (max. 1 time pr. aktivitet) i den elektroniske bookingkalender (se hjemmesidens forside med link). Foreningens holdaktiviteter har dog fortrinsret. Tiderne fremgår af bookingkalenderen for hver sæson.

 • Der må ikke spilles fodbold i salen.

 • Der skal benyttes indendørssko i træningsrummene og salen.

 • Husk at aftørre maskinerne efter brug - sprayflasker samt papir forefindes i træningsrummene

 • Sluk lyset, radioen og luk vinduerne, når du forlader lokalet.

 • Ryd op efter dig.

 

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre udelukkelse (eksklusion) fra Motionscentret jf. foreningens vedtægter:

§5  Et medlem, der handler mod foreningens vedtægter eller ved sin opførsel eller ved sit medlemskab skader foreningens omdømme, kan af bestyrelsen udelukkes. Vedkommende har dog ret til skriftligt at forlange sin udelukkelse behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Ved udelukkelse (eksklusion) af et medlem skal et flertal af bestyrelsen stemme herfor. Ved evt. behandling på en efterfølgende generalforsamling kan eksklusionen stadfæstes/forkastes af et flertal af de fremmødte.

Værd at vide

   • Centret har åbent døgnet rundt hele året.
   • Værdigenstande kan låses inde i bokse ved indgangen.
   • Glemte sager findes i køkkenet på 1. sal.
   • Du kan spille badminton i centret. Nettet ligger i det store rum til venstre i gymnastiksalen. Husk at tage nettet ned efter brug.
   • Du kan få målt din fedtprocent og få lavet en sundhedsprofil og en BodyAge Test i centret. Kontakt fysioterapeut Christian Weinhold weinholdchristian@gmail.com
   • Hjertestarter findes i indgangspartiet
   • Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har forslag, ris eller ros.
   • Er der problemer med dit adgangskort til centret kan du kontakte foreningen på mailto:motion@au.dk
   • Fejlmeldinger kan registreres i bogen i indgangspartiet eller mailes til bestyrelsen på mailto:motion@au.dk     
   • Ved akutte fejlmeldinger (manglende strøm eller ventilation etc.) kan driftsområdet kontaktes:
    I dagtimerne 08:00 – 16:00
    Tlf.:87150539 eller driftitby@science.au.dk
    Aftener og weekends (og kun ved helt akutte uopsættelige problemer / sprunget vandrør, indbrud e.l.): kontakt Sikkerhedspartner 7011 3113