§4 medlemmer

Dette er kun for ægtefæller, samlevere og andre medlemmer. For hvem medlemskontingentet ikke trækkes i løn. (§4 stk. 3 medlemmer).

Nuværende medlemskaber
Foreningen vil opkræve kontingent 1 gang årligt for samtlige §4 stk. 3 medlemmer – d.v.s. en samlet opkrævning for 12 måneder på kr. 900,-
Betaling: Sidste rettidige indbetaling af kontingent er d. 20. januar.

Du skal indbetale dit kontingent ud fra nedenstående oplysninger:

Pris for 12 måneder: 900,00 DKK
Konto: 3283-3617073986
Tekst: Fulde navn samt fødselsdato og år (også via netbank)

Nye medlemskaber
Medlemskaber, der starter i løbet af et kalenderår vil blive opkrævet kr.75,- pr. måned i årets resterende måneder.

Fra 1. januar det efterfølgende år, skal man indbetale kr. 900,- gældende for 12 måneder (hvert kalenderår fremover).
Indmeldelsesblanketten skal være foreningen i hænde senest den 20. i en måned for at være gældende fra den 1. i den følgende måned.

Når du har meldt dig ind, modtager du brev fra foreningen om indbetaling.

Hvis du på et tidspunkt ønsker at stoppe som medlem, beder vi dig udfylde udmeldelsesformularen.