Sådan bliver du medlem

Som medlemmer kan optages ansatte på Aarhus Universitet eller personer med Aarhus Universitet som fast arbejdssted. Medlemmerne skal have en ansættelsesperiode på mindst 6 måneder. Desuden kan en ægtefælle/partner eller træningspartner optages som medlem, forudsat at den ansatte er medlem. Som medlemmer kan derudover optages medlemmer af Nestor. Timelønnede kan ikke optages som medlemmer. 
Beslutter du dig for at blive medlem, bør du læse vedtægterne, og derefter udfylde indmeldelsesformularen  og sende den til motion@au.dk 

Nye medlemmer optages d. 1. i hver måned, når indmeldelsesformularen er modtaget før d.15. i den foregående måned - dog undtaget juli og december måned, hvor der må påregnes længere ekspeditionstid.

Hvis du er ansat anvendes dit AU-kort som adgangskort til centret. Medlemmer jf. §4, stk. 3 vil få tilsendt et adgangskort. For ægtefælle/samlevers/træningsmakkers vedkommende sendes kortet til den ansattes arbejdssted.

 
Medlemskab koster 100,- DKK/måned. Beløbet trækkes via lønnen for ansatte.
Øvrige medlemmer betaler kr. 1200,- en gang årligt. (Medlemmer, der ikke er aflønnet af AU, får ikke refunderet allerede indbetalt kontingent ved udmeldelse).


INDMELDELSESFORMULARER:

AU-ansatte: 
Indmeldelsesblanket for ansatte på AU hvor kontingentet trækkes over løn 

Indmeldelsesblanket gældende for 2023

Indmeldelse træningsmakker til AU-lønnet medarbejder

Medarbejdere på AU med ekstern finansiering (uden løntræk) og ansatte v. AU-tilknyttede institutioner:
Indmeldelsesblanket - ekstern finansiering
Indmeldelse træningsmakker til medlemmer, der ikke trækkes i løn via AU

Nestormedlemmer:
Indmeldelse Nestor
Indmeldelse træningsmakker til Nestor

Fornyelse af kontingentbetaling for 2023 (for de der ikke trækkes via løn):

Pris for 12 måneder:1200,00 DKK
Konto: 3283-3617073986
Tekst: Fulde navn og mobilnummer 

Deadline senest d. 20. januar 2023