Udmeldelse

Hvis du ikke ønsker at være medlem, så udfyld venligst denne udmeldelsesformular.

Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelsesblanketten udfyldes og scannes/mailes til motion@au.dk senest d. 10. i en måned for at være gældende ved udgangen af samme måned.

Gør du ikke opmærksom på uretmæssigt træk af kontingent inden for de første 3 måneder efter udmeldelsen, har du ikke efterfølgende krav på tilbagebetaling af det for meget indbetalte kontingent.

Medlemmer, der ikke er aflønnet af AU, får ikke refunderet allerede indbetalt kontingent ved udmeldelse.