§4 Medlemmer

Dette er kun for ægtefæller, samlevere og andre medlemmer, for hvem medlemskontingentet ikke trækkes i løn. (§4 stk. 3 medlemmer).

Nuværende medlemskaber
Foreningen vil opkræve kontingent 1 gang årligt for samtlige §4 stk. 3 medlemmer – d.v.s. en samlet opkrævning for 12 måneder på kr. 1200,-
 

Fornyelse af kontingent (for de der ikke betaler via løn):

Pris for 12 måneder: 1200,00 DKK
Konto: 3283-3617073986
Tekst: Fulde navn, mobilnummer samt fødselsdato og år (også via netbank)

Senest d. 31. januar

Nye medlemskaberMedlemskaber, der starter i løbet af et kalenderår vil blive opkrævet kr. 100,- pr. måned i årets resterende måneder.Fra 1. januar det efterfølgende år, skal man indbetale kr. 1200,- gældende for 12 måneder (hvert kalenderår fremover).Indmeldelsesblanketten (se "Sådan bliver du medlem") skal være foreningen i hænde senest den 20. i en måned for at være gældende fra den 1. i den følgende måned.Når du har meldt dig ind, modtager du brev fra foreningen om indbetaling.Hvis du på et tidspunkt ønsker at stoppe som medlem, beder vi dig udfylde udmeldelsesformularen (Se "udmeldelse) NB: 

Medlemmer, der ikke er aflønnet af AU, får ikke refunderet allerede indbetalt kontingent ved udmeldelse.