Velkommen til foreningen

  • Motionscentret - for medarbejdere / ansatte  ved Aarhus Universitet

AU Motion genåbner på hverdage fra tirsdag d. 16. juni (med visse begrænsninger).

Bestyrelsen har indgået en aftale med AU om at måtte åbne vores center, under forudsætning af at vi overholder de retningslinjer Kulturministeriet har udstukket for indendørs fitness. 
Der bliver derfor atter adgang til FMAU alle hverdage (dog ikke i weekender da der ikke er rengøring), og diverse aktiviteter startes op igen med forskellige forbehold og restriktioner.

Hvis dit adgangskort ikke virker, kontakt motion@au.dk 

Centret åbnes under forudsætning af, at man selv tager ansvar for de gældende forskrifter (afstand og afspritning)

Læs om retningslinjerne


Kontingent:
Da foreningen under hele nedlukningen har afholdt vores sædvanlige udgifter og har haft stort medlemsfrafald, og da genåbningen vil betyde forhøjede udgifter til rengøring, sprit m.m. har bestyrelsen besluttet, at medlemskontingentet ikke vil blive tilbagebetalt for den periode, hvor centret har været lukket.

Foreningen Motionscentret Aarhus Universitet byder ansatte ved Aarhus Universitet samt medlemmer af Nestor velkommen.

Centret råder over en bred vifte af moderne maskiner til styrke- og konditionstræning, frivægte, holdaktiviteter, bade- og omklædningsfaciliteter, og sauna.

Inden du starter din træning tilråder vi at du får en grunding vejledning og prøvetime fra en instruktør eller fysioterapeut. Desuden kan du få foretaget en sundhedsprofil af fysioterapeuten. Alle instruktører har modtaget undervisning i træningsprincipper med henblik på at yde en god og kvalificeret instruktion. Du finder instruktørerne under: "Sådan bliver du medlem"

Bemærk venligst: Der er KUN adgang for medlemmer af motionscentret.
Hvis du lukker ikke-medlemmer ind i centret, kan dit kort blive lukket og medføre eksklusion af motionscentret.

AKTUELT

Hjemmetræning AU Motion

Følg holdtræner Gitte Thomasens hold på Facebook indtil vi går i gang igen efter sommerferien - uge 33.
"AU MOTION HJEMMETRÆNING FORÅR 2020"

https://www.facebook.com/groups/226558145394229/

Holdtræning efterår 2020

Fra mandag den 10. august er vi igen klar med mange gode holdtilbud, og alle hold er for både mænd og kvinder!

Se alle holdaktiviteter her: Holdundervisning efterår 2020

Generalforsamling

Generalforsamling:

Grundet den ekstraordinære situation vi oplever i øjeblikket har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen den 24.3. på ubestemt tid.
Når situationen tillader det vil vi melde en ny dato ud for afholdelse af generalforsamlingen.
Den nuværende bestyrelse vil fortsætte indtil en ny bestyrelse er blevet valgt på den udskudte generalforsamling.

Dagsorden 2020

NB: Det er en frivillig bestyrelse der står for driften af centret. Derfor kan der forventes en lidt længere responstid.

Tilmeld dig information og nyheder fra dit motionscenter
Kontakt os:

motion@au.dk